Algemene voorwaarden

De activiteiten binnen de cursussen en workshops hebben tot doel te leiden tot bewustwording en zelfontwikkeling. Tijdens de activiteiten vinden zangoefeningen, dansoefeningen, zelfonderzoek, lichaamswerk en communicatieoefeningen plaats.

De deelnemer,

  • aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan;
  • zal de docenten of assistenten niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn;
  • aanvaardt de verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.
  • aanvaardt de betalingstermijn en de hieronder genoemde annuleringscondities. Bij calamiteiten onzerzijds zal een alternatief worden geboden. Mocht een alternatief niet haalbaar zijn dan zal het cursusbedrag, indien van toepassing naar rato, worden geretourneerd.

Workshop/cursussen:

Annuleren kan tot 8 weken voor aanvang van de cursus. Je krijgt dan je inschrijfgeld terug met inhouding van € 25,- administratie- en annuleringskosten. Tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% geretourneerd. Daarna vindt er geen restitutie meer plaats. Je kunt dan wel in overleg met ons een ander jouw plaats laten innemen. Bij eventuele tussentijdse beëindiging van de cursus zal geen restitutie plaats vinden en kan jouw plaats niet door iemand anders ingenomen worden.

Sessies:

Wanneer een sessie, om welke reden dan ook, korter dan 48 uur van tevoren wordt afgezegd of wordt verplaatst dan wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

Concerten:

Gekochte tickets worden niet teruggenomen, maar kunnen wel éénmalig geruild worden voor een ander concert in 2022. Ruilen kan tot uiterlijk 3 werkdagen voor de oorspronkelijk gereserveerde avond.

Annuleer je korter dan 3 werkdagen van te voren dan kun je niet meer ruilen, maar krijg je wel een korting voor 35% voor een volgende concert in 2022. Je dient dit dan wel 24 uur vóór het gereserveerde concert bij ons aan te vragen via info@murali.nl

Schatkistje van de Ziel

Leveringstermijn
Wij streven ernaar om het product binnen 4 werkdagen te leveren maar kunnen geen garantie geven betreffende de levertijd aangezien wij hierbij afhankelijk zijn van PostNL of een eventuele andere bezorger. Tijdens grote drukte bij PostNL (bijvoorbeeld gedurende de feestmaand), slechte weersomstandigheden zoals gladheid, etc. is het mogelijk dat een bestelling vertraging oploopt. Murali kan hier niet verantwoordelijk voor gehouden worden.

Verzending

Komt het schatkistje onverhoopt beschadigd aan meldt dit dan zo snel mogelijk via info@murali.nl maar in ieder geval binnen 4 werkdagen na ontvangst van het pakket. Een schadeclaim moet binnen 7 werkdagen door ons bij PostNL gemeld worden. Buiten deze 7 dagen kan een schadeclaim niet meer in behandeling worden genomen. Maak voor de zekerheid graag een foto.

Overmacht

Murali  heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten als door overmacht, bijvoorbeeld door de wettelijke maatregelen rondom de Corona pandemie, ze tijdelijk is verhinderd de cursussen, concerten of sessies door te laten gaan. Als de overmachtsituatie is vervallen, komt Murali haar verplichtingen na zodra de planning het toelaat. Terugbetaling van cursusgelden is in een overmacht situatie niet van toepassing

Pin It on Pinterest