Geïnspireerd door

Vervolg over Erica

In de loop der jaren integreerde ik de dans, geweldloze communicatie, systemisch werk en het werken met plantmedicijnen binnen mijn school. Ik begon mantra concerten te geven en gaandeweg ontstond het schrijven van mijn eigen muziek.

In 2022 kwam mijn album ‘Het Vergeten Lied’ uit. In 2023 het gelijknamige boek waarin ik mijn eigen weg en het werk met stembevrijding zoals ik dat toepas beschrijf. In 2024 start de opleiding tot facilitator Vrije Zelfexpressie.

Ik ben zeer verheugd dat Stembevrijding, Dansexpressie en ceremonies met heilige planten een steeds grotere plek innemen in een samenleving die smacht naar nieuwe antwoorden die alleen kunnen komen vanuit een plek van authenticiteit, creativiteit, originaliteit, spiritualiteit. Plekken die bereikbaar zijn via wegen die ‘vindingrijker zijn dan ons verstand’.

De muziek

Music was my first love, and it will be my last

Muziek is voor mij een verwijzing naar de Bron, een blikopener van de ziel,
een houvast in donker tijden, een danspartner in tijden van vreugde. Zij raakt
mij waar handen niet kunnen komen, zij voert mij mee langs wegen waarvan ik
het bestaan niet kende, zij laat mij voelen wat ik vergeten was te leven. Want
zoals alles in dit universum is het heel eenvoudig en is het muziek. Vind het
lied in je hart en zing het.

De stilte

Tijdens mijn toewijdingsjaren aan het Tibetaans boeddhisme leerde ik
luisteren naar de stilte. Leerde ik voelen hoe de stilte mijn hart doet trillen en
mijn lippen krullen in een vredige glimlach. Ik leerde dat de stilte zo eindeloos
veel meer is dan de leegte die mijn mind erin ziet. Luisteren naar de stilte met
de oren van mijn hart is thuiskomen in het Lied van mijn Ziel.

De dans

Rolando Toro (Biodanza) bracht de dans terug in mijn leven. Hij schudde met
zijn muziek en briljante oefeningen alle verborgen aspecten van mijn
menselijke potentieel wakker. Ik leerde voelen wie ik in potentie ben en daar in
steeds meer vrijheid expressie aan geven. Ik leerde wezenlijk contact maken
en mijn lichaam gebruiken waar het voor bedoeld is: genieten en liefhebben,
ontvangen en geven.
De afgelopen jaren zijn het de Estatic Dance en Tantric Dance mij inspireren
om steeds weer nieuwe gebieden van creativiteit, vreugde, genot en
verbinding in mijzelf te openen.

Stembevrijding

Met grote dankbaarheid vond ik in 2006 mijn leraar Jan Kortie. Van hem
leerde ik zingen vanuit mijn tenen, ‘met ziel en zalige onzekerheid’ en vanuit
de meest ware plekken in mij. Ik leerde over begeleiderschap, over leraar zijn
maar mijn leerlingschap eren als mijn hoogste staat van zijn. De onschatbare
waarde van alle lessen die hij via stembevrijding geeft ervaar ik dagelijks in
mijn leven.

Psychotherapie & lichaamswerk

Ik ontdekte dat een spiritueel pad niet los kan staan van psychische en
emotionele bewustwording en lichaamswerk. Al had ik mijn spirituele bypass
wellicht graag nog wat voortgezet … het leven dwong mij diep te duiken en
werkelijk in te dalen in mijn lichaam met alles wat ik daarin tegenkwam. Met
terugwerkende kracht weet ik dat het niet anders had kunnen gaan. Om een
instrument te zijn waardoor het leven vrij haar Lied kan zingen hebben we ons
kanaal te maken tot een beschikbaar, geaard, instrument.

Verbindende communicatie

Marshall Rosenberg (Geweldloze Communicatie) leerde mij totale
verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen leven. Hij leerde mij de taal van
gevoelens en behoeften spreken en verstaan. Ik heb een hart dat de ander
kan horen en een stem om mijn gevoelens tot expressie te brengen, mijn
behoeften te uiten en mij te verbinden met de mensen om mij heen.

Santo Daime

De Santo Daime is een uit Brazilië overgewaaide traditie waarin het gebruik
van plantmedicijnen gecombineerd wordt met zingen en dansen. Vijftien jaar
lang nam ik deel aan de rituelen die zij in Nederland organiseren. De traditie is
nog altijd mijn inspiratiebron in zowel mijn muziek, in de rituelen en zangcirkels
en in mijn eigen werk met plantmedicijnen.

Systemisch werk

Tijdens mijn opleiding Systemisch Werk leerde ik de magie kennen van ‘Het Wetende Veld’
en de diepe wijsheid die bereikbaar is via de structuren die Bert Hellinger in de jaren 80
ontwikkelde. Op passende momenten maken ik gebruik van systemisch werk om diepe
thema’s zichtbaar en voelbaar te maken die het veld van Vrije Zelfexpressie voor ons kunnne
openen.

Tantra en Tao

Tantra en Tao leren mij de kunst van alles in mijzelf verwelkomen en een stem geven. Het
leert mij over de spiritualiteit en de heiligheid van het pad van genieten, schoonheid en de
onuitputtelijke bron van levenskracht die seksualiteit is.

Pin It on Pinterest