Healing ceremonie

Elk ontwikkelingspad komt voort uit een verlangen naar liefde, vreugde en vrijheid. Onze heelheid is gelegen in het herkennen, realiseren en integreren van onze ware natuur die liefde, vreugde en vrijheid IS. Het leven geeft onze vele poorten om ons dit ware Zelf te herinneren én de bron blokkades te ontdekken die wij ontmoeten om van hieruit te kunnen leven. 

Eén van de wonderen die de natuur ons gaf zijn de plantmedicijnen die al eeuwen gebruikt worden door de Sjamanen in Zuid-Amerika om contact te leggen met de geesteswereld en met de impressie en expressie van onze ware natuur. In de westerse cultuur zijn we niet gewend om planten als heilig te zien of bepaalde krachten toe te kennen. Toch integreert deze kennis steeds meer ook in onze cultuur.

De weerstand in het westen op het gebruik van plantmedicijnen komt enerzijds voort uit een terechte angst voor misbruik of gebruik met te weinig kennis van zaken. De gevolgen hiervan kunnen inderdaad ongunstig zijn. Voorzichtigheid is geboden, zeker voor mensen met grote psychische en emotionele kwetsbaarheid. 

Anderzijds is er een collectieve angst voor de waarheid, de kracht en de creativiteit die de medicijnen kunnen onthullen. Daarmee zijn zij immers ‘bedreigend’ voor veel onwaarheden waarin wij nu geloven en die ons ogenschijnlijk houvast bieden. 

Verandering en persoonlijke groei gaan altijd gepaard met angst en weerstand. Dat geldt zeker voor een verandering van bewustzijn. De plantmedicijnen zijn daarom niet voor iedereen, maar voor wie werkelijk bereid is steeds diepere waarheden in zichzelf te onthullen. Zowel de glorierijke als de pijnlijke.

Murali biedt een veilige setting waarin niet de ’trip’ centraal staat maar het werkelijk willen leren kennen van een nieuwe innerlijke werkelijkheid. Er is live muziek, (samen) zang, stilte, meditatie en zorgvuldige begeleiding door ervaren begeleiders. De ceremonies zijn open voor iedereen maar wij bieden voorrang aan cursisten en ex-cursisten. Nieuwe deelnemers horen wij voorafgaand aan de ceremonie graag in een intakegesprek. 

In deze ceremonie reizen we de eerste dag met psilohuasca. De tweede dag met de moederplant. 

Weekend: een combinatie van stembevrijding en healing ceremonie

Datum: 11-13 oktober 2024, 28-30 maart 2025, 10-12 oktober 2025

Tijd: De start is op vrijdagavond 19.00 uur en op zondagochtend sluiten we het weekend rond 12.00 uur af.

Bijdrage: €695 voor het weekend (inclusief overnachting, maaltijden en twee ceremonies)

Wachtlijst: Plaatsing op wachtlijst is mogelijk indien ceremonie is uitverkocht door een mail te sturen aan info@murali.nl.

Inclusief 21% BTW

Pin It on Pinterest