Training & workshops

Octaaf training

De reis van Oh naar Ohm

De reis van OH naar OHM is een ontwikkelings-pad van acht fasen waar wij jou de ruimte bieden om je te bewust te worden van oude overtuigingen en blokkades die het ‘lied in jouw hart’ versluierd houden zodat vanachter de sluiers jouw ware stem, jouw talent en jouw authentieke zelf aan het licht kan komen.

Via stembevrijding, vrije dansexpressie, zelfonderzoek, psychologisch en emotioneel bewustwordingswerk, en verbindende communicatie vinden wij onze weg naar binnen en van daaruit weer naar buiten in de vrije expressie van jouw ware Zelf.

De training bestaat uit acht dagen verspreid over een half jaar. De eerste vier dagen vinden plaats als cluster, van maandag t/m donderdag. Daarna volgen er twee losse dagen en we sluiten de training af met twee weekend dagen. De cursus bevat een privé sessie met Erica en twee intervisie bijeenkomsten waarin het geleerde samen met medecursisten wordt geoefend. Meer persoonlijke begeleiding is soms aan te raden en altijd mogelijk.

Naast de Octaaftraining is het mogelijk de healing ceremonies bij te wonen die we aansluitend
aanbieden om jouw proces te verdiepen of juist te verlichten.

Datum: Start 31 mei (31 mei -3 juni, 2 juli, 10 september en 20-21 november) Nog drie plekken voor mannen
Locatie: Land van Lisa te Rekken en De Kapel te Voorst
Kosten: €1.975,- dat is inclusief overnachtingen, maaltijden en cursusmateriaal

Introductiedag

Kom kennis maken

Voor iedereen die belangstelling heeft voor het cursusaanbod van Murali en graag wil kennismaken. Deze dag staat in het teken van de Octaaftraining die in januari start en er zal aandacht zijn voor stembevrijding, dansexpressie en verbindende communicatie.

Datum: 25 april
Tijd: 10.30 uur tot circa 16.00 uur
Locatie: De Kapel te Voorst
Aanmelden: Je kunt je hier aanmelden voor deze dag.

Klein octaaf

De Reis van Oh naar Ohm

De reis van Oh naar Ohm in zes losse dagen. Stembevrijding, dansexpressie, verbindende communicatie en zelfonderzoek zijn de hulpmiddelen op ons pad. Jouw vreugde en vrijheid het doel

Datum: 19 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en 18 en 19 juni
Tijd: 10.30 uur tot circa 16.00 uur
Locatie: De Kapel te Voorst
Kosten: €675,-

Een mens die de sprong waagt, wordt een instrument dat bespeeld wordt door de grote adem van het leven. De eigenaardigheden en restricties van de persoonlijkheid worden dan getransformeerd tot mogelijkheden waardoor de stille stem van het leven op een eigen manier klank kan aannemen. De persoonlijkheid die vibrerend gehoor geeft aan de grote adem, begint in woorden en handelen de levensmelodie ten gehore te brengen als het instrument dat zij is. (Hans Korteweg)

Is geld een probleem om aan de cursussen deel te nemen?
Neem dan contact op.

Pin It on Pinterest