Healing ceremonie

Healing ceremonie

Genezen is gelukkig maken, zegt een Cursus in Wonderen. Elke spirituele weg komt voort uit een verlangen naar vreugde en leidt uiteindelijk naar vreugde. Onze heelheid is gelegen in het herkennen, realiseren en integreren van onze ware natuur die vreugde IS. Het leven geeft onze vele poorten om ons dit ware Zelf te herinneren. Eén van de wonderen die de natuur ons gaf zijn de plantmedicijnen die al eeuwen gebruikt worden door de Sjamanen in Zuid-Amerika om contact te leggen met de geesteswereld en met de impressie en expressie van onze ware natuur. In de westerse cultuur zijn we niet gewend om planten als heilig te zien of bepaalde krachten toe te kennen. Toch integreert deze kennis steeds meer ook in onze cultuur.

De weerstand in het westen op het gebruik van plantmedicijnen komt enerzijds voort uit een terechte angst voor misbruik of gebruik met te weinig kennis van zaken. De gevolgen hiervan kunnen inderdaad akelig zijn. Anderzijds is er een collectieve angst voor de waarheid die de medicijnen kunnen onthullen. Daarmee is zij immers ‘bedreigend’ voor veel onwaarheden, waarin wij nu geloven en dat ons ogenschijnlijk houvast biedt. Niet in de laatste plaats de onwaarheid over wie wij geloven dat we zijn.

Verandering en persoonlijke groei gaan altijd gepaard met angst en weerstand. Dat geldt zeker voor een verandering van bewustzijn. De plantmedicijnen zijn daarom niet voor iedereen, maar voor wie werkelijk bereid is steeds diepere waarheden in zichzelf te onthullen. Zowel de glorierijke als de pijnlijke.

Murali biedt een veilige setting waarin niet de ’trip’ centraal staat maar het werkelijk willen leren kennen van een nieuwe innerlijke werkelijkheid. Er is live muziek, (samen) zang, stilte, meditatie en zorgvuldige begeleiding door ervaren begeleiders. De ceremonies zijn open voor iedereen maar wij bieden voorrang aan cursisten en ex-cursisten.

Weekend: een combinatie van stembevrijding en healing ceremonie

Datum: 13- 15 oktober

Tijd: De start is op vrijdagavond 19.00 uur en op zondagochtend sluiten we het weekend rond 12.00 uur af.

Bijdrage: €695 voor het weekend (inclusief overnachting, maaltijden en twee ceremonies)

Octaaftraining

Octaaftraining

Octaaftraining

De reis van OH naar OHM 

De Octaaftraining is een rijke en intensieve training waarbij we samen toebewegen naar de essentie van wie jij werkelijk bent. Doel is dat je de vrijheid herwint om jouw ware stem te laten klinken in deze wereld.

De octaaf is vormgegeven rond de 8 klanken die de reis naar vrije Zelfexpressie binnen Murali bevatten, van Oh tot Ohm. Deze klanken vormen een beproefde leidraad en mogelijkheid om het lied van onze ziel te bevrijden. Omdat het verlies van de verbinding met onze ware stem en het lied dat wij te zingen hebben in dit leven, terug te voeren is naar een ver verleden (onze jeugd of wellicht nog daarvoor), vraagt het afleren van onze oude patronen en overtuigingen en het aanleren van een nieuwe manier van zien en leven een lange termijn traject. Dat geeft je de mogelijkheid om dat wat aangeboden wordt ook daadwerkelijk te integreren in je dagelijks leven.

De training bestaat uit 4 weekenden verspreid over 5 maanden. De cursus bevat tevens een privésessie met Erica of met Monique en een intervisie bijeenkomst om samen met medecursisten te kunnen oefenen. Meer persoonlijke begeleiding is soms aan te raden en altijd mogelijk.

Data: Start16-18 februari 2024, 15-17 maart, 10-12 mei en 7-9 juni
Locatie: ntb
Kosten:  €2.225, dat is inclusief btw, overnachtingen, maaltijden en cursusmateriaal

Individuele coachingsessie

Individuele coachingsessie

Individuele coachingsessie

Even helemaal de tijd voor jou en jouw weg naar vrije Zelfexpressie. Om kennis te maken het werk van Murali, voor tijdelijke begeleiding op jouw levenspad of voor verdieping van een traject dat je al bij Murali gaat of gegaan bent.

Erica geeft alleen nog privé sessies aan deelnemers of oud deelnemers aan de trainingen.

De sessies die Monique geeft vinden live plaats in Blankenham of in Almere. De duur van een sessie is een uur. Na je aanvraag voor een sessie neemt Monique contact met je op voor een afspraak.

Pin It on Pinterest