Healing ceremonie

Healing ceremonie

Genezen is gelukkig maken, zegt een Cursus in Wonderen. Elke spirituele weg komt voort uit een verlangen naar vreugde en leidt uiteindelijk naar vreugde. Onze heelheid is gelegen in het herkennen, realiseren en integreren van onze ware natuur die vreugde IS. Het leven geeft onze vele poorten om ons dit ware Zelf te herinneren. Eén van de wonderen die de natuur ons gaf zijn de plantmedicijnen die al eeuwen gebruikt worden door de Sjamanen in Zuid-Amerika om contact te leggen met de geesteswereld en met de impressie en expressie van onze ware natuur. In de westerse cultuur zijn we niet gewend om planten als heilig te zien of bepaalde krachten toe te kennen. Toch integreert deze kennis steeds meer ook in onze cultuur.

De weerstand in het westen op het gebruik van plantmedicijnen komt enerzijds voort uit een terechte angst voor misbruik of gebruik met te weinig kennis van zaken. De gevolgen hiervan kunnen inderdaad akelig zijn. Anderzijds is er een collectieve angst voor de waarheid die de medicijnen kunnen onthullen. Daarmee is zij immers ‘bedreigend’ voor veel onwaarheden, waarin wij nu geloven en dat ons ogenschijnlijk houvast biedt. Niet in de laatste plaats de onwaarheid over wie wij geloven dat we zijn.

Verandering en persoonlijke groei gaan altijd gepaard met angst en weerstand. Dat geldt zeker voor een verandering van bewustzijn. De plantmedicijnen zijn daarom niet voor iedereen, maar voor wie werkelijk bereid is steeds diepere waarheden in zichzelf te onthullen. Zowel de glorierijke als de pijnlijke.

Murali biedt een veilige setting waarin niet de ’trip’ centraal staat maar het werkelijk willen leren kennen van een nieuwe innerlijke werkelijkheid. Er is live muziek, (samen) zang, stilte, meditatie en zorgvuldige begeleiding door ervaren begeleiders. De ceremonies zijn open voor iedereen maar wij bieden voorrang aan cursisten en ex-cursisten.

Weekend: een combinatie van stembevrijding en healing ceremonie

Datum: 1- 3 maart

Tijd: De start is op vrijdagavond 19.00 uur en op zondagochtend sluiten we het weekend rond 12.00 uur af.

Bijdrage: €695 voor het weekend (inclusief overnachting, maaltijden en twee ceremonies)

Wachtlijst: Plaatsing op wachtlijst is mogelijk indien ceremonie is uitverkocht door een mail te sturen aan info@murali.nl.

Vrije Vrouw – Octaaftraining

Vrije Vrouw – Octaaftraining

De Vrije Vrouw – Octaaftraining

De verboden vrouw in jullie allen – zowel man als vrouw – is de vrouwelijke energie die zich
lang niet kon uitdrukken, die haar kracht en originaliteit heeft verborgen op het gebied van
seksualiteit, creativiteit en spiritualiteit. Uit: De verboden vrouw spreekt – Pamela Kribbe

Naast de ‘gewone’ Vrije Vrouw training bieden we nu ook de Vrije Vrouw Octaaftraining aan.

Hierin doorlopen we de fasen zoals ik die beschrijf in mijn boek ‘Het Vergeten Lied’ maar zijn
we daarbij gericht op hoe deze thema’s specifiek van toepassing zijn op vrouwen in deze tijd.
Hierbij laten we ons mede inspireren door het boek van Pamela Kribbe ‘De verboden vrouw
spreekt’. In dit boek spreekt via Pamela de stem van Maria Magdalena die ons oproept ons
volle potentieel te leven en onze stem, als vrouw, te helen en tot klinken te laten komen in
deze wereld.


De volgende thema’s komen in deze training aan bod:


– Het bevrijden van jouw stem zodat je het lied kunt zingen waarvoor je kwam.
– Het bevrijden van jouw lichaam zodat je expressie kunt geven aan wie jij werkelijk
bent.
– Het (verder) helen van de (vrouwen) wond
– Het versterken van het gezonde vrouwelijke en mannelijke.
– Het herwaarderen en leren vertrouwen van de stem van jouw intuïtie, je hart en je
onderbuik.
– Het leren luisteren en trouw zijn aan de stem van jouw unieke talent.

De werkvormen die we gebruiken komen voort uit:
– Stembevrijding & Soulvoice
– Vrije dansexpressie & Lichaamswerk
– Systemisch werk & Emotioneel en Psychologisch bewustwordingswerk
– Kennis omtrent Tao (Vallei orgasme) & Tantra

De training is met name geschikt voor vrouwen die al wat stappen gezet hebben op het
gebied van persoonlijke ontwikkeling en die ernaar verlangen werkelijk zichtbaar en
hoorbaar te worden en hun plek in te nemen als professional, (startend) ondernemer,
dienend leider, coach/therapeut of binnen jouw eigen werkveld.


Data: 16-18 februari 2024, 15-17 maart, 10-12 mei en 7-9 juni
Locatie: Ohana Well Being Centre in Brummen
Tijden: vrijdagavond 19.30 uur – zondagmiddag 17.00 uur
Prijs: € 2225
Maximale groepsgrootte: 12 deelnemers (indien uitverkocht is het mogelijk om op een wachtlijst geplaatst te worden door een mail te sturen aan info@murali.nl)


De prijs is inclusief overnachting in tweepersoons kamers, catering, het boek Het Vergeten
Lied van Erica en één privé sessie.

Individuele coachingsessie

Individuele coachingsessie

Individuele coachingsessie

Even helemaal de tijd voor jou en jouw weg naar vrije Zelfexpressie. Om kennis te maken het werk van Murali, voor tijdelijke begeleiding op jouw levenspad of voor verdieping van een traject dat je al bij Murali gaat of gegaan bent.

Erica geeft alleen nog privé sessies aan deelnemers of oud deelnemers aan de trainingen.

De sessies die Monique geeft vinden live plaats in Blankenham of in Almere. De duur van een sessie is een uur. Na je aanvraag voor een sessie neemt Monique contact met je op voor een afspraak.

Pin It on Pinterest