Liefs van jouw schatbewaarder

Liefs van jouw schatbewaarder

Er is een lied in mijn hart

Dat ik zo graag voor je zing

Soms is het tijd van zwijgen

Om dieper te luisteren

De winter was lang

Corona vroeg veel

Veel zwijgen

Veel voelen

Gestokte stromen

Uitgestelde dromen

Maar het lied blijft

In mij

En in jou!


Jij was mijn schatbewaarder

En ik de jouwe

Mijn hart verlangt  jouw lied

Omdat ik mijzelf erin hoor

Omdat jouw lied het mijne is

Ik wil je horen

En ik weet hoe graag de wereld

Jou horen wil

Het is mijn missie

Jouw lied te bevrijden

Dat is geen altruïsme

Het is ook geen zelfzucht

Het is zielzucht

De jouwe, én de mijne

Omdat ik weet

Dat al mijn nood

En de jouwe

Verleden tijd zal zijn

Als onze stemmen weer zingen

Als één

Omwille van de Ene die ons liefheeft

Als één

En omdat in die liefde

Louter vreugde

Ons erfdeel is.

Daarom.


Ik ben geen lichtwerker

Ik ben geen wereldverbeteraar

Ik verlang naar vreugde

Net als jij

En ik weet waar die woont

In het lied van jouw hart

En de mijne

Samen

Eén.

 

Kom je proeven?
Of je een tijdje samen op wilt stromen?
Aanstaande zondag vertel ik wat ik doe
En waarom.
En wat dat voor jou zou kunnen betekenen.

Weet je welkom!

In Zutphen

Erica

Introductiedag zondag 25 april

Kom kennis maken
Voor iedereen die belangstelling heeft voor het cursusaanbod van Murali en graag wil kennismaken. Deze dag staat in het teken van de Octaaftraining die in mei en november start en er zal aandacht zijn voor stembevrijding, dansexpressie en verbindende communicatie.

Datum: 25 april
Tijd: 10.30 uur tot circa 16.00 uur
Locatie: De Proeflokalen Zutphen
Je kunt je hier aanmelden voor deze dag.

Geloven? Ik weet het zeker!

Geloven? Ik weet het zeker!

Geloven in een groter geheel waarmee wij ons zinvol kunnen verbinden houdt onze hoop levend in een wereld die veel reden tot ongerustheid geeft – Hans Alma

Waar is mijn kluts? 
Af en toe ben ik even de kluts kwijt. Of eigenlijk, mijn vertrouwen kwijt. Dan kijk ik naar de wereld om mij heen en alle meningen en verwarrende berichtgeving. Ik kijk naar het lijden van zoveel mensen op zo’n grote schaal. Ik kijk naar mijn kinderen die opgroeien in een wel heel wonderlijke door angst gedreven tijd. Ik kijk naar mijn eigen bedrijf waar ik in grote onzekerheid verkeer of en wanneer ik weer live trainingen, concerten en ceremonies kan geven. En dan bekruipt mij een gevoel van ongerustheid… gaat dit wel goed? Komt dit nog goed?

 

Gevonden! 
En steeds weer vind ik maar één weg naar houvast en hoop; het groter geheel. Of voor mij gewoon: God. Diep in mij weet ik dat er, hoe het mij in de vorm ook zal gaan, in wezen niets mis kan gaan. Mijn ware wezen, dat nog altijd in éénheid verbonden is met het goddelijke, is niet onderhevig aan verlies, niet aan ziekte en niet aan dood. Mijn ware wezen heeft weet van overvloed en vrijheid, ook als de wereld van tekort en onvrijheid zich aan mij opdringt. Als ik de kluts kwijt ben leerde ik de weg naar die plek terug te vinden. In stilte. In zingen. In de natuur. In mij. Terug in vertrouwen, terug in God. 

Word ik dan passief? Vind ik alles maar goed? Nee, zeker niet. Daar in mijn stille midden vind ik juist mijn spirit terug, mijn enthousiasme. Enthousiast komt van het Latijnse ‘En Theos’, dat ‘In God’ betekent. Als ik terugval op de plek waar het goddelijk is in mij dan heb ik zin. Zin om te geven wat ik te geven heb. Zin om door te gaan. Zin om niet bij de pakken neer te gaan zitten maar te doen wat ik kan, te midden van alle onzekerheid. Zin om te zingen. Mijn eigen lied. Daar waar het kan. 

Alles wordt nieuw
En dus… gaan we aanstaande zondagavond weer al Zoom Zingenend terug naar ons eigen enthousiaste midden. Daar waar we God weer kunnen horen. Ik vind het geweldig hoe verbonden we ons kunnen weten via dit medium ook al komt het niet half in de buurt van mijn verlangen naar écht samen zingen. 

Het thema van aanstaande zondag is: Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw. Best gewaagd niet? Het is een liedje dat we vroeger op school zongen. Mijn buurvrouw kwam er ineens mee. Briljant liedje eigenlijk. Een lied van hoop. Van vertrouwen dat er in het grote geheel niets mis gaat. Dat we onderweg zijn naar iets nieuws en dat dat goed zal zijn. Het enige wat we niet weten is hoe lang dat zal duren. Maar zo lang als het mij gegeven is zal ik zingen van de vreugde die de onbetwistbare eindbestemming is van alles en iedereen. Daar geloof ik niet alleen in. Dat weet ik zeker!! En in die zekerheid neem ik jou graag mee. Zodat jij er ook van kunt zingen deze week. Precies daar waar het universum jou heeft geplaatst. Want, in de woorden van Rilke: 

Het einde van alle wenen
is ten langen leste een lachen
De mens die het einde voorziet
is een gezegende dienaar van God

Wil je vast oefenen? Hier vind je het slotlied van aanstaande zondag: As You will.

En dan… voor wie wil kennismaken met vrije Zelfexpressie en het gedachtegoed van Murali, presenteren wij onze eerste ware Online kennismakingscursus Vrije Zelfexpressie. Zingend en dansend kun je nu in vijf avonden heel laagdrempelig kennismaken met het gedachtegoed van Murali. We starten op 25 maart en elke avond duurt 1,5 uur. 

De Kleine Octaantraining die deze maand zou starten hebben we verplaatst naar het najaar. De nieuwe data zijn: 11 & 12 september, 9 oktober, 6 november, 3 en 4 december (bij deze cursus zijn geen overnachtingen inbegrepen)

Het Groot Octaaf, onze meest complete training, is op één plek na vol, voor een man. De volgende training start in november en de data volgen binnenkort.

Het Concert ‘Zing mij dan een heel nieuw lied’ staat nog steeds gepland op 11 april. Vooralsnog duimen we heel hard dat die door kan gaan. Er zijn een paar kaartjes vrij gekomen. Wil jij er ook bij zijn. Koop dan hier jouw kaartje. 

Keep singing like the birds…

Keep singing like the birds…

Ik wil deze nieuwsbrief eens beginnen met een lied. Of eigenlijk. Een boodschap. Van Tina Turner. Zo prachtig! Een briljante boodschap voor deze tijd. Go Beyond fear. Singing takes you Beyond

Als je geen tijd hebt om te luisteren, gun het jezelf dan later. Zeven minuutjes voeding voor de ziel. Een klein stukje ervan gaat zo:  

Go beyond to feel the oneness of the unity
Sing, singing takes you beyond, beyond, beyond, beyond

We are all the same, all the same
Looking to find our way back to the source
To the one, to the only one
Go beyond revenge

Greatest moments in our lives is when
We allow us to teach each other
Go beyond to feel the o-n-e-ness of the unity
Singing, singing takes you beyond, beyond, beyond, beyond

When you go beyond that’s where
You find true love
Keep singing like the birds
singing takes you beyond, beyond, beyond, beyond

Keep singing
Deze nieuwe tijd vraagt veel overgave en creativiteit. Na mijn aanvankelijke verzet op allerlei vlakken begin ik gaandeweg de rijkdom van deze tijd te proeven. De stilte, de inkeer, het niet weten, het steeds opnieuw afstemmen op de Beyond, het laten groeien van vertrouwen, het veld van verbondenheid dat we kunnen voelen op zoveel nieuwe creatieve manieren, de nabijheid van mijn kinderen en zich verdiepende vriendschapsbanden. Eigenlijk is er zoveel rijkdom ondanks of misschien wel dankzij de voortdurende confrontatie met verlies, tekort en onzekerheid. 

Het was dus maar een kleine stap om een volle JA te voelen toen Irma Lok mij vroeg om op regelmatige basis samen online te zingen. Let’s keep singing! Singing takes us Beyond. Beyond fear. Beyond right en wrong. Beyond different opinions. Let’s find our true love. Beyond. En laten we daar dan van zingen, ieder op zijn eigen plek, op zijn eigen manier.  

Ceremonie
En zo ontstond het idee van een kleine ceremonie op elke zondagavond. ‘Een ceremonie is een plechtigheid die een belangrijke gebeurtenis markeert’, zegt Wikipedia. Wij stellen voor om de overgang op zondagavond naar een nieuwe werkweek te zien als zo’n belangrijke gebeurtenis. Beetje plechtig, beetje speels en vooral sámen. Als een ode aan het kanaal dat wij zijn. Een mogelijkheid om ons instrument af te stemmen op de Beyond en ons te openen voor nieuwe mogelijkheden, nieuwe creatieve stromen, nieuwe ideeën zodat we geïnspireerd en vol goede moed de nieuwe week ingaan. Samen in spirit, samen in frustratie, samen in inspiratie. Samen onderweg op een prachtige, soms lastige, maar altijd zinvolle reis. 

Let’s sing!
En dus… vanaf 31 januari zijn wij elke zondagavond van 20.00 tot 21.00 uur online! We openen de ceremonie met een korte introductie door Irma; zij helpt ons aan te komen in ons lijf. Daarna neem ik je mee in een klankreis met elke week een ander thema dat ons kan inspireren voor de nieuwe week. We zingen vrije klanken, mantra’s en heartsongs die ons gemoed verlichten, onze krachten bundelen, onze beleving verdiepen en ons hart openen. We sluiten de ceremonie af met elke week een ander gebed en stilte. Regelmatig speel ik samen met gastmuzikanten. 

Bijdrage
Wij schenken en delen onze aanwezigheid in vreugde en verbondenheid. We wensen dat er een mooie groep mag groeien waarmee we samen dit veld dragen en kracht geven. De ceremonie op 31 januari geven we je graag vrij om kennis te maken en te proeven of jij je aan dit veld wilt verbinden.  Je kunt je hier aanmelden en dan sturen we je de zoomlink toe. Als je een JA voelt vragen we je een bijdrage van € 5,- per ceremonie als je een strippenkaart voor 6 ceremonies koopt. Een losse ceremonie kost € 7,50. En uiteraard ben je van harte welkom te doneren naar de waarde die de ceremonies voor jou hebben. Achter de schermen wordt er op dit moment druk gewerkt aan cd opnames en alle bijdragen daarvoor zijn meer dan welkom. 

Data en thema’s: 

  • 31 januari: Het instrument dat jij bent
  • 7 februari: Geven en ontvangen in waarheid één
  • 21 februari: Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw
  • 28 februari: De kracht van frustratie 
  • 7 maart: God wil dat je gelukkig bent
  • 21 maart: Jij wilt ook dat jij gelukkig bent
  • 28 maart Jij wilt dat iedereen gelukkig is! 

En dan nog: 

Nieuwe cursus: Het klein octaaf
Naast de Octaaftraining die vorige week startte is er nu ook het Klein Octaaf. In 6 losse dagen gaan de reis van Oh naar Ohm in een iets lichtere versie dan de volledige Octaaftraining. Ondanks de onzekerheid rondom de lockdown starten we deze cursus toch op 19 februari. Wellicht moet dat dan de eerste dag nog online maar ik ervaar dat de mogelijkheden online eigenlijk ongekend zijn. Het kan op geen enkele manier het live contact vervangen en toch stemt het me vreugdevol dat we wel degelijk een veld kunnen openen en de reis samen aanvangen en gaan. Weet je van harte welkom op de reis naar jouw instrumentschap. Wij zijn er voor je! 
Datum: 19 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en 18 en 19 juni
Tijd: 10.30 uur tot circa 16.00 uur
Locatie: De Kapel te Voorst

Zing mij dan een heel nieuw lied

Zing mij dan een heel nieuw lied

De mens kan een spoor van spirituele vrijheid, van geestelijke onafhankelijkheid behouden, zelfs in verschrikkelijke omstandigheden van psychologische en lichamelijke spanning.
Viktor Frankl

Het wordt er niet makkelijker op. Soms heb ik het gevoel dat we in oorlogstijd leven. Steeds meer beperkt in onze vrijheid. Steeds minder bewegingsruimte. Steeds minder zekerheid over wanneer dit stopt. Steeds meer offers om te brengen. Het is een flinke kunst om gaandeweg niet gefrustreerd te raken.

Viktor Frankl (bovenstaande citaat) werd op 26 maart 1905 in Wenen geboren. Hij overleefde vier concentratiekampen waaronder Auschwitz. De ervaring van Frankl in de concentratiekampen toonde hem dat mensen het vermogen bezitten om betekenis te vinden: ongeacht de omstandigheden in het leven vinden mensen zin. Ik denk dat we op dit moment allemaal voor die vraag staan: wat is de zin van dit alles? Wat is de zin voor mij! Hoe kan ik in dit alles mijn hoogste lied vinden en zingen?

Etty Hillesum, Frankl’s tijdgenoot, schreef vanuit kamp Westerbork de volgende ontroerende zinnen:

Het zijn bange tijden, mijn God……… Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van te voren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige wat we in deze tijd kunnen redden en ook het enige waar het op aan komt: een stukje van jou in onszelf, God. En misschien kunnen we ook eraan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen.

Zing mij dan een heel nieuw lied
In mijn innerlijke zoektocht naar antwoorden op alle uitdagingen waar ik zelf voorsta in deze tijd vond ik geen antwoord maar een lied. Mag ik het voor je zingen? En wil je het delen zodat we samen een nieuw lied vinden?

Etty Hillesum zei ook: In zo’n kamp moet er toch een dichter zijn, die het leven daar, ook daar, beleeft als een dichter en die er van zal kunnen zingen.

Laten we dichters zijn
Laten wij dan de dichters zijn die kunnen zingen van en in deze tijd. Een lied dat voorbij gaat aan voor en tegen. Een lied dat geen reactie is op deze tijd, maar van diep genoeg komt om iets nieuws te creëren. Een lied dat voortkomt uit en expressie geeft aan het stukje God in ons zodat anderen zich het misschien ook weer herinneren.

En daarom…Zo het leven wil, op 20 december voor jou ons hoogste lied van dit moment. Er zijn nog een paar kaartjes beschikbaar dus als je wilt…. kom er bij! Laten we samen zoeken naar een nieuw lied in ons zodat we toe kunnen bewegen naar een hoopvolle kerst en een waarlijk NIEUW jaar!

Let’s ring the bells that still can ring! Let’s sing the songs we still can sing!

Weet je van harte welkom!

Pin It on Pinterest